... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسى است؛ روز مهندسى

بدون سطر؛ 3

بدون سطر؛ 3

آرامشی است در چند قدمی او ... معلمی که شاگرد خوبی برایش نیستم

ساعت پایانی یک کارگاه؛ امروز فراوان آموختم... خدا را شکر

اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست/ برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست ... افشین یدالهی

طرحی می رود و می رسد به دست تصمیم گیرنده اش!

پفک برای رفع سلامتی گاهی بد نیست !!!

یه جلسه خوب؛ تو یه ماشین؛ کنار یه پارک ...

بدون سطر؛ 2

بدون سطر؛ 2

وقتی باید تصمیم گیری کنی ...

قدردان دوستان دبیرخانه جشنواره و اعضای حاضر در کارگاه آموزشی ... روز دوم و پایانی کارگاه برگزار شد

فردا روز دوم کارگاه است و من در حال مرور کاربرگ های امروز هستم

...
بدون سطر؛ 1

بدون سطر؛ 1

قومی بجد و جهد نهادند وصل دوست/ قومی دگر حواله به تقدیر می کنند ... حافظ

ترافیک و فکر کردن

سی دقیقه گفت و گو ...

قراری در 7:30 صبح یک روز؛ شروع یک کار خوب

امروز مخاطب یک جلسه دفاع پایان نامه بودم؛ جالب بود! فهمیدم چگونه داوری نباید بود ...

وقتی همان مدیری که به امضایش نیاز است، سرجایش نیست!

یک فرصت مستندسازی دانش را در والیبال ایران از دست دادیم ...

چقدر رهبری می داند این ولاسکو ...

تازه فهمیدیم از این مرد خیلی چیزها می تونستیم یادبگیریم برای والیبال! ... ولاسکو در شبکه دو

چطور میشه همزمان دو جا بود ؟! الان من چی کار کنم با این تقویم ؟!

ساعت 21 بود! پایان یک دوره 16 ساعته درباره نوآوری ... امیدوارم اثربخش بوده باشد